Eve

11/26/2009 9:58 AM Posted by Vladimir Teodorescu


poezia unor linii, curbe muzicale exprimate in mod brutal matematic, lumina pierduta pe drum si transformata in umbre, ganduri, decizii, alegeri...

0 Response to "Eve"